Cognitio Invest

Cognitio Invest utvecklar företag ihop med personal, ägare och ledningar. Cognitio bidrar till värdeskapande genom den 20 års operativa erfarenhet vi har i att starta och bygga vidare bolag/företagsgrupper. Denna erfarenhet kombinerat med nätverk, finansiell styrka och aktivt långsiktigt engagemang ger en stark fördel.

Cognitio betyder kunskap

Cognitios ledning har byggt och utvecklat bolag under 20 år. Vi har skapat en stark kunskap genom operativa roller inom kundrelationer, inköpsledning, försäljningsledning, verksamhetsutveckling, ett flertal VD-poster, styrelseengagemang, förvärvsansvarig och ägarroller.

Av de fem företag som Cognitio ägt har utvecklats till +50 mkr i omsättning varav 2 företag till mer än 100 Mkr. Vi har förvärvat mer än 10 bolag/tilläggsförvärv de senaste 5 åren samt byggt en företagsgrupp med mer än 700 mkr i omsättning. Med den kunskapen, nätverk i affärsvärlden samt ett stort kapital kan vi vara en bra partner att utveckla ditt företag. För oss är tilläggsförvärv, kostnadsjakt och talangrekrytering viktiga frågor och verktyg i våra förvärv.

Investeringsstrategi

Cognitio Invest investerar i företag och fastigheter i Sverige. Bolagen omsätter mellan 5-75 Mkr och finns företrädesvis inom servicesektorn. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa bolag i denna storlek att ta stegen upp till 100-500 mkr i omsättning. I denna storleksklass finns det få investmentbolag som är verksamma vilket minskar konkurrensen. Cognitio har ingen uttalad exitstrategi utan är gärna en långsiktig ägare. Vi är en liten effektiv organisation vilket ger en låg operativ kostnad .

Ägarstrukturer och operativa insatser

Vi ser gärna att säljaren och nyckelpersoner är stora delägare i våra förvärv. Vi kan temporärt gå in operativt i våra förvärv om ledningen så önskar. Det sker på konsultbasis i försäljningsinsatser, interim – VD, inköpsprojekt, tilläggsförvärv etc. Var helst vi kan bidraga till utveckling och framgång. Vi kavlar gärna upp armarna!

Våra investeringar och resultat

Cognitios ledning har gjort mellan 10-20 förvärv och tilläggsförvärv under senaste 5-10 åren. Några bolag är sålda och andra är pågående projekt. Nedan finns först två utförliga exempel och därefter 5-10 exempel på andra förvärv:

Peak FM

Peak FM är ett Facility Management – företag som byggdes upp inom fastighetsbolaget Drott/Fabege 2002-2004. Bolaget köptes ut av ledningen/Cognitio 2004 då bolaget omsatte runt 50 Mkr med ett resultat om 2%. Bolaget utvecklades vidare och såldes 2006 till Synerco-koncernen. Bolaget omsatte då mer än dubbelt så mycket (107 Mkr) samt med tredubblad lönsamhet (6%). Glädjande fortsatte tillväxten och lönsamhetsökningen även för köparen efterföljande år.

Estate Group

Estate Group är en servicekoncern som startade 2008 och under 2009 investerade Cognitio i start-upen. Bolaget utvecklades starkt och såldes 2012 med en omsättning på 105 Mkr och en lönsamhet på 11 Mkr. Bolaget växte vidare
med Cognitio, nya majoritetsägaren (ett mindre investmentbolag) och ledningen. Bolagsstrukturen omsatte 225 mkr samt 16,5 mkr i lönsamhet när den köptes av en stor investmentfirma 2016. Från 2016 till 2018 utvecklades bolaget så man vid Cognitio utträde 2019 omsatte 700 mkr.

Facility Management

Synerco

Läs mer ››

Synerco (FM-Bolag omsatte 700 mkr) – Cognito var delägare under 1,5 år till bolaget såldes med 50% avkastning. Cognitios ägare var operativ som affärsområdeschef för runt 30% av verksamheten.

Estate Service Management

Läs mer ››

Estate Service Management

FM-bolag som organiskt utvecklades under Cognitios ledning från 0-130 Mkr. Bolaget blev en Gasell och det 11e snabbast växande företaget i Stockholm (nr 34 i Sverige).

PEAK FM

Läs mer ››

PEAK FM

Facility management bolag som utvecklades från en MBO där Cognitio deltog. Cognitio stärkte bolaget inom ledning, försäljning och inköp som resulterade i omsättning +200% under 3 år.

Struktur FM

Läs mer ››

Struktur FM

Struktur FM – Bolaget köptes vid en konkurs. Under intensivt arbete kunde Cognitios ledning behålla 70% av kunderna och 30% av personalen. Bolaget drevs med mer än 10% lönsamhet under 5 år efter förvärvet.

Parkering

Estate Parkering

Läs mer ››

Estate Parkering levererar styrning, övervakning och cash-management för Parkeringsplatser. Bolaget har utvecklats från 0-40 mkr under Cognitios ledning. Cognitio har varit aktiv inom försäljning och operativ optimering.

UK Parkering

Läs mer ››

UK Parkering – ett tilläggsförvärv till Estate Parkering. Ett 50 tal kunder köptes in i ett inkromsförvärv. Personal gick senare över också över samt 95% av kunderna kunde behållas över lång tid.

GMB Parkering

Läs mer ››

GMB Parkering

GMB Parkering – ett tilläggsförvärv till Estate Parkering. Genom detta förvärv fick man förutom ett hundratal kunder även en egen bemanning inom parkeringsövervakning.

Svensk Parkerings bevakning

Läs mer ››

Svensk Parkeringsbevakning

Svensk Parkeringsbevakning – ett tilläggsförvärv till Estate Parkering. Inkromsförväv med 40 tal kunder. Med Cognitios resurser kunde ett väldigt snabbt övertag göras inom 3 mån från första diskussion till genomfört förvärv.

Lokalvård

Kåpi Städ

Läs mer ››

Kåpi Städ - Bolaget köptes loss från en tvätteriverksamhet i Bengtsfors. Säljaren ville fokusera på kärnverksamheten. Bolaget skiljdes från säljarens verksamhet och geografisk placering utan att tappa kunder och lönsamheten förbättrades.

Einarsson & Lundgren

Läs mer ››

Einarsson & Lundgren - Bolaget är verksamt i Östergötland och köptes av 2 ägare som ville pensioneras. Under Cognitios ledning varvades ledningen ut under 2 år. Cognitio har drivit en strukturering av bolagets ekonomiuppföljning.

Estate Lokalvård

Läs mer ››

Estate Lokalvård – Under Cognitios ledning utvecklades bolaget från 0 – 60 Mkr under 8 år. Cognitio bidrog starkt inom personalfrågor, ekonomisk styrning och försäljning.

Fervent Cleaning Company

Läs mer ››

Fervent Cleaning Company – Bolaget är verksamt inom lokalvård och omsätter 90 mkr. Bolaget köptes av ägare som ville pensionera sig och Cognitio såg till att en anställd fick ta steget upp till VD och skapa en ny ledningsgrupp.

Bevakning & Fastighetsförvaltning

Estate Bevakning

Läs mer ››

Estate Bevakning – (Ordningsvakter, väktare, ronderingsbilar, hundpatruller etc). Bolaget utvecklades under Cognitios ägande från 0 - +100 mkr mellan 2010 till 2019.

PRIMÄR

Läs mer ››

PRIMÄR – Primär fastighetsförvaltning omsätter +300 mkr. Cognitio har varit med under företagets tapp av sin största kund på 100 mkr varefter man vann nya kunder med mer än 100 mkr. Cognitio har verkat inom inköp, digitalisering av fakturor och interims-VD.

Brinkeberg

Läs mer ››

Brinkeberg är ett Fastighetsförvaltningsbolag som förvaltar fastigheter åt fonder eller privatpersoner. Förvärvet var ett tilläggsförvärv till Primär för att bredda tjänsteportföljen.